Jak se kreslí… 2. díl

Po skoro čtrnácti dnech trénování perfektně zvládáme nakreslit všechna zvířata z 1. dílu – jak se kreslí…

Ve druhém dílu se naučíme nakreslit obrázky hlavně pro kluky. Tak zase pěkně popořadě. Nejdřív obrysy, pak okna a další velké části a nakonec detaily.

Jak se kreslí traktor?

jak se kreslí auto?

jak se kreslí pick-up?

jak se kreslí naběrač?

Jestli pro vás mám zase dáreček? Jasně 🙂

Všechna auta si můžete zdarma stáhnout a vytisknout. Starší děti se můžou učit dokreslovat, mladší ladit detaily a úplně nejmladší vybarvovat hotová auta.

Kreslení pro kluky už nemůže být jednodušší. Teď zvládáme levou zadní základní dopravní prostředky. Jaký návod uděláme příště?

Bára


Komentáře